Все навчально-методичне забезпечення є в достатній кількості на абонементі в науковій бібліотеці ОНУ імені І.І.Мечникова!

 I курс,

1 Семестр

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Лабораторні роботи з механіки та молекулярної фізики ХНУ імені В.Н.Каразіна

Методический материал для биологов, географов и биологов

Механіка_практикум https://drive.google.com/file/d/13lX2LZWc1HOF5REbAI8rHDOICbWQDC1x/view?usp=sharing

Механіка

Механіка_задачі

Матаналіз

Інтегральне числення функції багатьох змінних

Історія України

Анатомія і фізіологія https://drive.google.com/drive/folders/1uUTZJDU-zcrp89Hv9rOR1mMLJTI4_jhE?usp=sharing

 

 2 Семестр:

Механика и молекулярная физика

Молекулярна фізика

Молекулярна фізика_задачі

Молекулярна фізика_лекції https://drive.google.com/file/d/1cN2zt9B6zdAA3nJ3nnoan8ILwB5qvOXo/view?usp=sharing

Молекулярна фізика_практикум https://drive.google.com/file/d/1yKVfhSsJWoFycRqYEeIzFmwECSh_UxPJ/view?usp=sharing

Диференціальне числення функції багатьох змінних

Нормальна анатомія людини https://drive.google.com/drive/folders/1uUTZJDU-zcrp89Hv9rOR1mMLJTI4_jhE?usp=sharing

Функціональна та лабораторна діагностика патологічних станів людини https://drive.google.com/drive/folders/1uUTZJDU-zcrp89Hv9rOR1mMLJTI4_jhE?usp=sharing

 

 II КУРС

3 Семестр

Електрика і магнетизм

Електрика і магнетизм_задачі

Електрика і магнетизм_практикум

Об'єктно-орієнтоване програмування та и Основи обчислювальної фізики

Диференціальні та інтегральні рівняння

Основи медичних знань https://drive.google.com/drive/folders/1uUTZJDU-zcrp89Hv9rOR1mMLJTI4_jhE?usp=sharing

Небесна механіка 

4 семестр

Оптика

Оптика 2

Оптика_практикум

Яцунський І.Р., Зубрицький С.В. "Оптика. Частина 2"

Яцунський І.Р., Зубрицький С.В. "Оптика. Частина 1"

Основи сучасної електроніки_практ

Основи сучасної електроніки (конспект лекцій, лабораторні) https://drive.google.com/file/d/1NLTUUS6OWkIqFlcpk4eJqsFW3ULwnz1V/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1PD3LbmyoAcxcM2uHcKYs-mtlFZthoiA9/view?usp=sharing

Методи математичної фізики http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

Класична механіка http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

Безпека життєдіяльності та охорона праці https://drive.google.com/drive/folders/1uUTZJDU-zcrp89Hv9rOR1mMLJTI4_jhE?usp=sharing

 III КУРС

5 Семестр

Фізика атома

Фізика атома_практикум

Комп'ютерні технології у фізичному експерименті https://drive.google.com/file/d/10SfDJ4kvfN8_ZNijm5-wOKPxw37sZWKN/view?usp=sharing

Прикладна акустика в медицині

Медична оптика

Оптичні методи діагностики

Фінансове прогнозування http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

Методи математичної фізики http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

Електродинаміка http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

Механіка суцільних середовищ http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

6 семестр

Ядерна фізика

Методичні вказівки до лабораторних робіт з ядерної фізики

Методи діагностики та терапії ЕМГ полем

Політологія https://eu.docworkspace.com/d/sIPmv--Ur6OmghAY

Соціологія

Квантова механіка http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

Теорія економічного аналізу

Економічна теорія

Основи метрології, стандартизації і сертифікації https://drive.google.com/file/d/1L_94uQaCC7ISqetvOA-Sm7Wk5X02IvGM/view?usp=sharing

Фізика твердого тіла (практикум)

Фізика твердого тіла 

 IV КУРС

1 Семестр

Термодинаміка і статистична фізика http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

Квантова механіка http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

Фізична кінетика

Тепломасообмін

Біофізика https://drive.google.com/file/d/1OmczYPhBiggtpfhcAm1NQV8liK7vYm5z/view?usp=sharing

Фізика напівпровідників

Фізика напівпровідників і напівпровідникових приладів

Філософія

Діагностичні прилади та системи

Системи реєстрації медико-біологічної інформації 

Фізика надпровідності http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

 

2 Семестр

Іноземна мова (тестові завдання) https://drive.google.com/file/d/1Oqp1dtrmU8fTav2JZ4-H7teiCyq_cj4A/view?usp=sharing

Фізика напівпровідників і напівпровідникових приладів

Технології та методи досліджень наноматеріалів https://docplayer.net/49150318-Nanostrukturi-ta-nanotehnologiyi.html

Комп'ютерна обробка зображень

Термодинаміка і статистична фізика http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

Екологія https://drive.google.com/file/d/1bzlXbJktYTTgSnmvnMhYTNWaZrAjQeIr/view?usp=sharing

Молекулярна біофізика

Основи кріптографії

Фізика аерозолів