Навчальний процес в магістратурі

Навчально-методичне забезпечення ОПП "Фізика та астрономія" за другим (магістерським) рівнем ВО

https://drive.google.com/drive/folders/1GMTVjxDCX-vH2dUrBxgx-iY4caB8ijcr?usp=sharing

Силабуси дисциплін 

https://drive.google.com/drive/folders/1VL8UetETp3xMCZvCzSR4Q0_w6fH6rD-x?usp=drive_link