Зразки_Технологія напівпровідникових матеріалів

Зразки_Фізика ядра і елементарних частинок

Біофізика

Біофотоніка

Великомасштабна структура Всесвіту

Вибрані задачі квантової теорії та статистичної фізики

Електрика та магнетизм

Квантова механіка 

Комп'ютерна обробка зображень

Комп'ютерні технології у фізичному експериментіі технології у фізичному експерименті

Медична оптика

Методи діагностики і терапії з використанням електромагнітного поля

Механіка

Молекулярна фізика

Оптика

Оптоелектроніка

Основи екології

Основи метрології

Пакети прикладних програм для моделювання фізичних об'єктів і явищ

Прикладна акустика в медицині

Прикладна термо- електродинаміка в медицині

Прикладна фізика дисперсних систем

Радіаційна фізика та радіобіологія

Стохастичні методи та їх застосування

Сучасна астрофізика

Сучасні досягнення науки

Технологія напівпровідникових матеріалів

Фізика надпровідності

Фрактальні структури у фізиці

Фізика атома

Фізика води та водних розчинів біомолекул

Фізика горіння

Фізика напівпровідників і напівпровідникових приладів

Фізика низькорозмірних систем

Фізика ядра і елементарних частинок

Фізико-хімічні та електронні процеси в напівпровідниках

Явища переносу у напівпровідниках