Зразки_Технологія напівпровідникових матеріалів

Зразки_Фізика ядра і елементарних частинок

Біофізика

Біофотоніка

Великомасштабна структура Всесвіту

Вибрані задачі квантової теорії та статистичної фізики

Електрика та магнетизм

Квантова механіка 

Медична оптика

Методи діагностики і терапії з використанням електромагнітного поля

Оптика

Оптоелектроніка

Пакети прикладних програм для моделювання фізичних об'єктів і явищ

Прикладна акустика в медицині

Прикладна термо- електродинаміка в медицині

Радіаційна фізика та радіобіологія

Стохастичні методи та їх застосування

Сучасна астрофізика

Сучасні досягнення науки

Технологія напівпровідникових матеріалів

Фізика надпровідності

Фрактальні структури у фізиці

Фізика атома

Фізика напівпровідників і напівпровідникових приладів

Фізика низькорозмірних систем

Фізика ядра і елементарних частинок

Явища переносу у напівпровідниках