Академічне письмо іноземною мовою

Біофотоніка

Великомаштабна Структура Всесвіту

Вибрані задачі квантової теорії та статистичної фізики  http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

Інтернаціоналізація освітньої діяльності

Інформаційні технології в науковій діяльності

Історія, концепція та сучасні досягнення науки

Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень

Методи статистичної обробки даних

Напівпровідникова сенсорика

Невпорядковані гетерогенні системи

Оптичні методи дослідження конденсованого стану речовини

Основи фізики горіння

Прикладна фізика дисперсних систем

Психологія ефективного управління часом

Сучасна астрофізика http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

Сучасні досягнення науки

Теорія елементарних частинок http://theorphys.onu.edu.ua/uk/textbooks

Технологія напівпровідникових матеріалів

Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності

Фізика низькорозмірних систем

Філософія науки та етика науковця

Фрактали в фізиці та астрофізиці

Явища переносу в напівпровідниках