Спеціальність «151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітня програма «Комп’ютерна обробка та аналіз даних»

Сучасна ІТ-спеціальність, яка поєднує сучасну інженерну освіту в області автоматизації з поглибеним вивченням комп’ютерних технологій і програмного забезпечення, а саме:

- інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технологіі та засоби автоматизації,

- архітектуру і програмування промислових контролерів та інших цифрових пристроїв,

- розробка програмного забезпечення в області Data Analysis, Sensor Fusion, Computer Vision, Industrial Automation Systems, Industrial Internet of Things, CALS, автоматизації бізнес-процесів,

- комп’ютерна графіка і дизайн.

Варіанти працевлаштування:

 1. Інженером, проектувальником, аналітиком програмних комплеків і комп’ютерно-інтегрованих систем.
 2. Програмістом, тестувальником програмного забезпечення, розробником сайтів Web-дизайнером.
 3. Координатором і менеджером Hi-Tech, IT і IIoT проектів…….

 

Спеціальність «014 – Середня освіта (фізика)»

готує вчителів фізики та математики для всіх закладів середньої освіти. Нова українська школа потребує універсальних фахівців, що володіють навичками викладання декількох курсів. Під час навчання майбутні вчителі проходять практики, набувають досвіду в провідних навчальних закладах Одеси та Півдня України.

Високий рівень знань, що отримають здобувачі вищої освіти за даною спеціальністю дає можливість їх 100% працевлаштування за спеціальністю.

Спеціальність 104 Фізика та астрономія

Спеціальність фізика та астрономія (104) готує фахівців, що володіють новітніми знаннями в області фізики та астрономії, електроніки та програмування. Сучасна фізика з найновітнішими здобутками в області технології наноматеріалів, опто- та квантової електроніки, ядерних досліджень, створення альтернативних джерел енергії та енергозберігаючих технологій, дослідження стану навколоземного простору, зір та галактик з використанням сучасних комп'ютерних технологій забезпечує подальший розвиток науково-технічного прогресу. Досвід фізичної побудови моделей реального світу переноситься на будь-яку область діяльності інформаційних технологій - від пошукових систем до банківської сфери. В багатьох життєвих ситуаціях людина, що знає та розуміє фізику, завдяки аналітичному мисленню може знаходити прості рішення складних проблем.

З урахуванням особливостей сучасної астрономії – великі обсяги наукової інформації у цифровому формати – астрономи працюють з базами даних, використовують найсучасніші програмні продукти для обробки астрономічних спостережень і моделювання космічних об'єктів. Сучасний фахівець з астрономії повинен добре орієнтуватися в сучасному інформаційному світі, коректно ставити і розв’язувати наукові та прикладні задачі у будь-який галузі, вміти застосовувати інформаційні технологи спільно з фізичними методами для вирішення різноманітних наукових, виробничих і технічних проблем.

Спеціалізації:

 • фізика;
 • астрономія.

Варіанти працевлаштування

 • Науковці у науково-дослідних установах, науково-виробничих підприємствах, обчислювальних і аналітичних центрах, астрономічних обсерваторіях і національних космічних агенціях;
 • Викладачі фізико-технічних дисциплін у вищих і середніх навчальних закладах;
 • Інженери, науковці, консультанти, експерти в організаціях контролю, управління, органах виконавчої влади, правоохоронних органах, центрах екологічного моніторингу, банках, консалтингових компаніях, рекламних агенціях, PR та ІТ-компаніях.

 

 Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Спеціальність прикладна фізика та наноматеріали (105) орієнтовано на підготовку фахівців, здатних застосовувати фізичні методи, процеси, технології в приладах, системах і методах сучасної медицини, фармакології та технології створення біосумісних матеріалів. Розвиток сучасної медицини неможливий без використання складних медичних приладів і систем, що працюють на основі відомих фізичних явищ і процесів з використанням комп’ютерних технологій обробки, представлення та збереження інформації. Медична діагностика базується на реєстрації фізичних полів організму людини та на реєстрації взаємодії зовнішніх фізичних полів з організмом. Володіння новітніми досягненнями фізики, електроніки, нано- і оптоелектроніки, сучасними методиками програмування і коммунікаційними технологіями дозволяють медичному фізику успішно працювати над розробкою нових приладів і систем діагностичного і лікувального призначення, забезпечувати їх правильне функціонування та вдосконалення. Особливе значення набуває підготовка фізиків-науковців, які вміють планувати та проводити наукові дослідження, трактувати їх результати, трансформувати наукові розробки у конкурентоспроможні товари і послуги та поширювати їх в медико-біологічних закладах.

Спеціалізації:

 • медична фізика;
 • фізика і технологія наноматеріалів.

Варіанти працевлаштування

 • Інженери з медичного обладнання в діагностичних і лікувальних медичних установах;
 • Наукові співробітники у промислових лабораторіях, інститутах та науково-виробничих центрах з розробки нового медичного обладнання і систем;
 • Експерти з нових медичних розробок, що використовують фізичні методи, процеси, технології;
 • Менеджери, представники компаній-виробників з реалізації, обслуговування та просування на ринку нової медичної техніки;
 • Інженери, наукові співробітники в інститутах, університетах, промислових підприємствах з розробки, виробництва і впровадження на практиці нових наноматеріалів.