Відділення фізики та астрономії ФМФІТ готує

 • бакалаврів,
 • магістів,
 • PhD (докторів філософії).

Навчання бакалаврів та магістрів ведеться за спеціальностями:

 • фізика та астрономія;
 • прикладна фізика та наноматеріали (спеціалізація медична фізика);
 • автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітня програма - Комп'ютерна обробка та аналіз даних),
 • середня освіта (фізика) - вчитель фізики.

Факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціалізаціями:

 • Фізика напівпровідників і діелектриків – на кафедрі експериментальної фізики;
 • Хімічна фізика – на кафедрі загальної і хімічної фізики;
 • Теплофізика дисперсних систем і фізика низькотемпературної плазми – на кафедрі теплофізики;
 • Теоретичної фізики – на кафедрі теоретичної фізики та астрономії;
 • Астрофізики – на кафедрі теоретичної фізики та астрономії.
 • Медична фізика (для бакалаврів прикладної фізики) - на кафедрах експериментальної фізики та загальної фізики.

На всіх кафедрах ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру.

Працює дві спеціалізовані Ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій з шести спеціальностей:

 • 01.04.02 – теоретична фізика;
 • 01.04.05 – оптика і лазерна фізика;
 • 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;
 • 01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика;
 • 01.04.17 – хімічна фізика, фізика горіння і вибуху;
 • 04.03.02 – астрофізика і радіоастрономія.