Завідувач кафедри фізики та астрономії

доктор фізико-математичних наук, професор

Гоцульський Володимир Якович

Гоцульский

 Кафедра фізики та астрономії є випусковою кафедрою за спеціальностями:

104 - Фізика та астрономія (бакалавр, магістр, доктор філософії),

105 - Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр, магистр)

151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (174 - Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка)

Здійснюється підготовка докторів наук за науковими спеціальностями:

01.04.02 – Теоретична фізика,

01.03.02 - Астрофізика, радіоастрономія,

01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків,

01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика,

01.04.17 - Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху.

Кафедру фізики та астрономії було створено в 2022 році після об’єднання 6 кафедр фізичного факультету. 1 січня 2018 року на базі фізичного факультету та інституту математики економіки та механіки створено факультет математики, фізики та інформаційних технологій, до якого входить кафедра фізики та астрономії.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ХІМІЧНОЇ ФІЗИКИ (посилання)

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТЕПЛОФІЗИКИ (посилання)

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ (посилання)

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ (посилання)

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ АСТРОНОМІЇ (посилання)

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФІЗИКИ ТВЕРДОГО ТІЛА ТА ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ (посилання)

Викладацький склад кафедри:

Гоцульський Володимир Якович, доктор фізико-математичних наук, професор - завідувач кафедри,

Базєй Олександр Анатолійович, андидат фізико-математичних наук, доцент - доцент кафедри,

Ваксман Юрій Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор - професор кафедри,

Кулінський Володимир Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор - професор кафедри,

Маломуж Микола Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор - професор кафедри,

Маслєєва Наталя Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент - доцент кафедри,

Ніцук Юрій Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор - професор кафедри,

Орловська Світлана Георгіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент - доцент кафедри,

Панько Олена Олексіївна, доктор фізико-математичних наук, професор - професор кафедри,

Поліщук Дмитро Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, с.н.с. - доцент кафедри,

Сидоров Олексій Євгенович, кандидат фізико-математичних наук, доцент - доцент кафедри,

Сминтина Валентин Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор - професор кафедри,

Стукалов Сергій Анатолійович - старший викладач кафедри

Сушко Мирослав Ярославович, кандидат фізико-математичних наук, доцент - доцент кафедри,

Чебаненко Анатолій Павлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент - доцент кафедри,

Черненко Олександр Сергійович, доктор фізико-математичних наук, професор - професор кафедри,

Завідувач лабораторіями - Коваль Лариса Анатоліївна,

Провідні фахівці:

Конопельська Наталія Вікторівна,

Труба Ольга Миколаївна,

Пастернак Валерій Олександрович,

Каракіс Юрій Миколайович,

Стукалова Галина Вікторівна.

 

 Викладачі кафедри  звикладають наступні курси:

N

Назви навчальних дисциплін

Спеціальність

Рівень вищої освіти

Викладач

1.        

Механіка

104,105(мфіт)

Б

Професор Гоцульський В.Я.

2.        

Молекулярна фізика

104,105(мфіт)

Б

Професор Гоцульський В.Я.

3.        

Електрика і магнетизм

104,105(мфіт)

Б

Доцент Чебаненко А.П.

4.        

Оптика

104,105(мфіт)

Б

Професор Ваксман Ю.Ф.

5.        

Фізика атома

104,105(мфіт)

Б

Професор Сминтина В.А.

6.        

Фізика ядра і елементарних частинок

104,105(мфіт)

Б

Професор Ніцук Ю.А.

7.        

Загальна астрономія

104(мфіт)

Б

Професор Панько О.О.

8.        

Методи обчислень

104,105(мфіт)

Б

Доцент Базей О.А.

9.        

Методи математичної фізики

104,105(мфіт)

Б

Доцент Сушко М.Я.

10.    

Класична механіка

104,105(мфіт)

Б

Доцент Базей О.А.

11.    

Електродинаміка

104,105(мфіт)

Б

Професор Маломуж М.П.

12.    

Квантова механіка

104,105(мфіт)

Б

Професор Кулінський В.Л.

13.    

Термодинаміка і статистична фізика

104,105(мфіт)

Б

Доцент Сушко М.Я.

14.    

Прикладна аеро- та гідродинаміка

104(мфіт)

Б

Професор Гоцульський В.Я.

15.    

Загальна астрометрія

104(мфіт)

Б

Доцент Базей О.А.

16.    

Небесна механіка

104(мфіт)

Б

Доцент Базей О.А.

17.    

Загальна астрофізика

104(мфіт)

Б

Професор Панько О.О.

18.    

Фізика надпровідності

104(мфіт)

Б

Професор Кулінський В.Л.

19.    

Вступ до фотоніки

104(мфіт)

Б

Професор Ніцук Ю.А.

20.    

Фізична кінетика

104(мфіт)

Б

Професор Кулінський В.Л.

21.    

Фізичні методи дослідження систем біологічного походження

104(мфіт)

Б

Професор Ніцук Ю.А.

22.    

Фізика напівпровідників і напівпровідникових приладів

104(мфіт)

Б

Доцент Чебаненко А.П.

23.    

Методика викладання фізики

104(мфіт)

Б

Доцент Поліщук Д.Д.

24.    

Фізика тепломасообміну

104(мфіт)

Б

Доцент Орловська С.Г.

25.    

Основи нанофізики

104(мфіт)

Б

Доцент Маслєєва Н.В.

26.    

Основи сучасної електроніки

104(мфіт)

Б

Ст.викл. Стукалов С.А.

27.    

Екологія

104(мфіт)

Б

Доцент Орловська С.Г.

28.    

Прилади та методи астрофізики

104(мфіт)

Б

Професор Панько О.О.

29.    

Прикладна акустика

104(мфіт)

Б

Професор Ніцук Ю.А.

30.    

Загальна астрофізика

104(мфіт)

Б

Професор Панько О.О.

31.    

Багатокольорова фотометрія та спектрофотометрія

104(мфіт)

Б

Професор Панько О.О.

32.    

Фізичні методи дослідження систем біологічного походження

104(мфіт)

Б

Професор Ніцук Ю.А.

33.    

Фізика горіння

104(мфіт)

Б

Професор Черненко О.С.

34.    

Фізика аерозолів

104(мфіт)

Б

Професор Черненко О.С.

35.    

Педагогіка вищої школи та методика викладання фізики у ЗВО

104(мфіт)

М

Професор Гоцульський В.Я.

36.    

Фізика елементарних частинок та ядерна астрофізика

104(мфіт)

М

Професор Панько О.О.

Доцент Сушко М.Я.

37.    

Оптоелектроніка

104(мфіт)

М

Професор Ваксман Ю.Ф.

38.    

Фізико-хім.та електронні процеси на поверхні твердих тіл

104(мфіт)

М

Професор Сминтина В.А.

39.    

Фазові рівноваги та фазові переходи

104(мфіт)

М

Професор Гоцульський В.Я.

40.    

Фізика сенсорів

104(мфіт)

М

Професор Сминтина В.А.

41.    

Позагалактична астрономія

104(мфіт)

М

Професор Панько О.О.

42.    

Прикладна газодинаміка горіння

104(мфіт)

М

Професор Черненко О.С.

43.    

Фізика міжзоряного середовища

104(мфіт)

М

Професор Панько О.О.

44.    

Пакети прикладних програм для моделювання фізичних об'єктів і явищ

104(мфіт)

М

Професор Кулінський В.Л.

45.    

Квантова інформатика

104(мфіт)

М

Професор Кулінський В.Л.

46.    

Релятивістська астрофізика і космологія

104(мфіт)

М

Професор Панько О.О.

47.    

Теорія випадкових процесів

104(мфіт)

М

Доцент Базей О.А.

48.    

Гравітаційна фізика зоряних та галактичних систем

104(мфіт)

М

Професор Панько О.О.

49.    

Динаміка Сонячної системи

104(мфіт)

М

Доцент Базей О.А.

50.    

Теоретичні основи наноелектроніки

104(мфіт)

М

Професор Кулінський В.Л.

51.    

Основи мікро- і наноелектроніки

104(мфіт)

М

Доцент Маслєєва Н.В.

52.    

Оформлення результатів наукових досліджень

104,105(мфіт)

М

Професор Маломуж М.П.

53.    

Історія, концепції та сучасні досягнення науки

104(мфіт)

ДФ

Професор Гоцульський В.Я.

54.    

Біофотоніка

104(мфіт)

ДФ

Професор Ніцук Ю.А.

55.    

Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень

104(мфіт)

ДФ

Професор Кулінський В.Л.

56.    

Основи фізики горіння

104(мфіт)

ДФ

Професор Черненко О.С.

57.    

Вибрані задачі фізики конденсованих середовищ

104(мфіт)

ДФ

Професор Маломуж М.П.

58.    

Явища переносу у напівпровідниках

104(мфіт)

ДФ

Професор Ніцук Ю.А.

59.    

Мікроструктура і макроскопічні властивості невпорядкованих гетерогенних систем і композитних матеріалів

104(мфіт)

ДФ

Доцент Сушко М.Я.

60.    

Стохастичні методи та їх застосування

104(мфіт)

ДФ

Професор Маломуж М.П.

61.    

Прикладна акустика і біомеханіка

105(мфіт)

Б

Професор Ніцук Ю.А.

62.    

Медична оптика

105(мфіт)

Б

Професор Ваксман Ю.Ф.

63.    

Комп'ютерні технології у фізичному експерименті

105(мфіт)

Б

Ст.викл. Стукалов С.А.

64.    

Основи метрології, стандартизації і сертифікації

105(мфіт)

Б

Доцент Орловська С.Г.

65.    

Біофізика

105(мфіт)

Б

Професор Ніцук Ю.А.

Професор Гоцульський В.Я.

66.    

Технології та методи досліджень наноматеріалів

105(мфіт)

Б

Професор Ніцук Ю.А.

67.    

Основи метрології, стандартизації і сертифікації

105(мфіт)

Б

Доцент Орловська С.Г.

68.    

Медична електроніка

105(мфіт)

Б

Доцент Маслєєва Н.В.

69.    

ПТЕД в медицині

105(мфіт)

Б

Доцент Чебаненко А.П.

70.    

Комп'ютерна обробка зображень

105(мфіт)

Б

Ст.викл. Стукалов С.А.

71.    

Діагностичні прилади та системи

105(мфіт)

Б

Професор Ваксман Ю.Ф.

72.    

Фізичні основи ядерної медицини

105(мфіт)

Б

Професор Ніцук Ю.А.

73.    

Фізика(механіка, молекулярна фізика)

151(мфіт)

Б

Професор Гоцульський В.Я.

74.    

Фізика (електрика та магнетизм)

151(мфіт)

Б

Доцент Чебаненко А.П.

75.    

Фізика(оптика)

151(мфіт)

Б

Професор Ваксман Ю.Ф.

76.    

Теорія електричних кіл та схемотехніка

151(мфіт)

Б

Доцент Сидоров О.Є.

77.    

Технічні засоби автоматизації

151(мфіт)

Б

Доцент Маслєєва Н.В.

78.    

Автоматизація технологічних процесів

151(мфіт)

Б

Доцент Маслєєва Н.В.

79.    

Комп'ютерна обробка зображень

151(мфіт)

Б

Ст.викл. Стукалов С.А.

80.    

Електроніка, електротехніка та технічні засоби автоматизації

151(мфіт)

Б

Доцент Маслєєва Н.В.

81.    

Системи збору інформації

151(мфіт)

Б

Ст.викл. Стукалов С.А.

82.    

Технологічні вимірювання та прилади

151(мфіт)

Б

Доцент Орловська С.Г.

83.    

Теорія електричних кіл та схемотехніка

151(мфіт)

Б

Доцент Сидоров О.Є.

84.    

Мікропроцесорні системи управління вільно програмованих контролерів

151(мфіт)

Б

Доцент Сидоров О.Є.

 • Фахівціцих напрямків володіють методологією і методами вивчення фізичних явищ в дисперсних середовищах при високих і низьких температурах. Широкий напрям фахівців даного профілю забезпечується вивченням комплексу наукових дисциплін по міжфазній взаємодії в низькотемпературних аеродисперсних системах і горючих високотемпературних середовищах в процесі їх займання, горіння і утворення плазми продуктів згорання.
 • Випускники кафедри можуть працювати в різних областях наукової, виробничої і педагогічної діяльності. Зокрема, багато хто спеціалізувався в областях науки, пов’язаних з дослідженням тепломасообміну, хімічної кінетики, фізики горіння і вибуху, теплофізичних властивостей речовин.
 • Випускники кафедриможуть працювати у сфері метеорології (моніторинг, активні дії на хмари, тумани), металургії, екології, аеробіології, фізики низькотемпературної плазми продуктів згорання з конденсованою фазою, виробництві матеріалів в дисперсному вигляді, теплоенергетиці та альтернативній енергетиці, на теплових і атомних електростанціях, на виробництвах міністерства оборони, в установах екологічного моніторингу, в службах техніки безпеки та охорони праці, в лабораторіях пожежної безпеки, в організаціях, пов’язаних з космічними програмами.
 • Випускники кафедрипрацюють також керівниками та фахівцями різних рівнів закладів навчально-педагогічної діяльності, в науково-дослідницьких інститутах, лабораторіях, програмістами, IT-менеджерами, експертами пожежної безпеки.

 

Міжнародні зв’язки кафедри

 • Пенсільванський університет (США).
 • Принстонський університет (США).
 • Бергенський університет (Норвегія).
 • Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташица (Польща, Краків)
 • Сільськогосподарський університет (Литва, м. Каунас)
 • Литовський енергетичний інститут (Литва)
 • Університет Латвії (Латвія)
 • Університет в Кошице (Словаччина)
 • Астрономічний інститут академії наук Словаччини
 • Університет в Ополе (Польща)

Наукові зв’язки з установами України

 

 • Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко.
 • Український національний педагогічний університет імені М.Г.Драгоманова кафедра загальної фізики.
 • НДІ "Миколаївська астрономічна обсерваторія"
 • Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини «ХІЗНСІЛ», м. Одеса.
 • Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН
 • Радіоастрономічний інститут НАН
 • Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний центр МОН і НАН
 • Херсонська державна морська академія, м. Херсон
 • Приазовський державний технічний університет та ПАО «ММК ім. Ілліча», м. Маріуполь.
 • ООО «Новатек-Eлектро», м. Одеса.

 

 

exp1

 

 

exp2

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Базовими для кафедри є наукові дослідження з астрофізики, теоретичної фізики, хімічної фізики та фізики горіння, фізики напівпровідників і діелектриків, технології наноматеріалів, що повністю відповідає профілю підготовки професіоналів в області фізики та астрономії

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • Електронні, іонні і молекулярні процеси у напівпровідникових матеріалах. Сенсорна электроніка і мікросистемні технології. (Керівник наукового напряму проф.Сминтина В.А.)
 • Дослідження фізичних явищ в нанорозмірних об’єктах. (Керівник наукового напряму проф.Сминтина В.А.)
 • Оптика і люмінесценція напівпровідників групи А2В6 та випромінюючі структури на їх основі. (Керівник наукового напряму проф.Ваксман Ю.Ф.)
 • Прикладні дослідження в галузі медичної фізики (Керівник - проф.Ваксман Ю.Ф.)
 • Дослідження оптичних властивостей нанорозмірних об’єктів (Керівник -проф.Сминтина В.А.)
 • Колоїдні наноструктури для діагностики та безпеки людини (проф. Ніцук Ю.А.)

Сминтина В.А. очолює спеціалізовану раду з захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків,  01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика та 01.04.17 - Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху.

 

 

Кафедра здійснює видання збірників "Фізика аеродисперсних систем" та «Фотоелектроніка»; журналу «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». 

 

Контакти:

65082, Одеса, вул. Пастера, 42, ауд. 16

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

кафедра фізики та астрономії

тел. 048 723 62 12

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.