Сучасна європейська освіта за спеціальністю «104 – фізика та астрономія»!
Розпочни своє європейське навчання в Одесі!


       Факультет математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова в 2019 році розпочинає підготовку бакалаврів спеціальності «фізика та астрономія» з викладанням дисциплін англійською мовою.  

    Випускники отримають диплом європейського зразку, що не потребує підтвердження. Навчання ведеться викладачами з багаторічним досвідом роботи в університетах США та ЄС. Відділення фізики та астрономії забезпечено всім необхідним обладнанням для навчання та виконання дипломних робіт. Усі бажаючі мають можливість для стажування і практики в провідних наукових лабораторіях Європи. 

      Значний обсяг комп’ютерних дисциплін, вивчення дисциплін аналізу та обробки даних, фізичний досвід побудови моделей надає випускникам-фізикам суттєві переваги при працевлаштуванні в ІТ-сфері.

    Випускники, що здобули ступінь бакалавра мають можливість для продовження навчання в провідних європейських університетах за програмою підготовки магістра та доктора філософії.

Буклет

 

Шановні випускники!

Відділення фізики та астрономії ФМФІТ готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями: «Фізика і астрономія», «Прикладна фізика і наноматеріали», Середня освіта (Фізика).
За спеціальністю «Фізика і астрономія» навчання ведеться за спеціалізаціями: теоретична фізика; фізика напівпровідників і діелектриків; хімічна фізика; теплофізика; фізика твердого тіла і твердотільної електроніки: астрономія.

Студенти, які навчаються за фізичними спеціалізаціями, додатково обирають пакети дисциплін за двома відділеннями: комп’ютерної фізики; менеджменту науки і наукоємних технологій.

Відділення комп'ютерної фізики готує інженерів - програмістів у галузі обчислювальної техніки, які спеціалізуються на комп'ютерному моделюванні фізичних об'єктів, візуалізації та анімації динамічних процесів, недосяжних для безпосереднього сприйняття.
Навчання на відділенні менеджменту науки і наукоємних технологій спрямоване на підготовку менеджерів, які спеціалізуються на застосуванні математич­них методів і моделей сучасної фізики для прогнозування ринкових процесів і захисту інвестицій.

Магістри  фізики і астрономії підготовлені для роботи:

  • Викладачем у вищих і середніх навчальних закладах;
  • Науковим співробітником у науково-дослідних та промислових організаціях, обчислювальних і аналітичних центрах, астрономічних обсерваторіях;
  • Інженером, науковцем, консультантом, фахівцем в організаціях контролю, інформації, управління; державних органах екологічного моніторингу; банках, комерційних фірмах, консалтингових фірмах, рекламних агентствах...

За спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» навчання ведеться за двома спеціалізаціями: медична фізика; фізика і технологія наноматеріалів.

Навчання за спеціалізацією «Медична фізика» орієнтовано на підготовку фахівців, здатних застосовувати фізичні методи, процеси, технології в приладах, системах і методах сучасної медицини.

Навчання за спеціалізацією «Фізика і технологія наноматеріалів» спрямоване на вивчення фізики і технології одержання наноматеріалів з метою їх практичного застосування.

Магістри спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» підготовлені для роботи

  • інженером з медичного обладнання у діагностичних і лікувальних медичних установах;
  • науковим співробітником у промислових лабораторіях, інститутах та науково-виробничих центрах з розробки нового медичного обладнання і систем;
  • експертом з нових медичних розробок, що використовують фізичні методи, процеси, технології;
  • менеджером з реалізації, обслуговування та просування на ринку нової медичної техніки;
  • інженером, науковим співробітником в інститутах, університетах, промислових підприємствах з розробки, виробництва і впровадження на практиці нових наноматеріалів.

В процесі навчання на факультеті студенти мають можливість для стажування в Європейських університетах за різноманітними програмами.

Після закінчення освіти випускники отримують диплом магістра європейського зразку та здобувають первинне місце роботи. Випускники факультету працюють також в університетах і наукових установах за кордоном: Англія, Голландія, Німеччина, Італія, Франція, Канада, США, Іспанія, Швеція ...

Студенти, які успішно закінчили університет, також мають можливість вступити до аспірантури, що відкрита на всіх кафедрах факультету.

Навчання студентів фізичного факультету здійснюється за бюджетом в межах державного замовлення, гуртожиток гарантується, розмір стипендії  понад 2000грн.

Для вступу на факультет необхідно подати до приймальної комісії ОНУ сертифікат з оцінками за три конкурсні предмети: з української мови і літератури; математики та один з предметів за вибором абітурієнта: фізика або іноземна мова.

Бажаєте змінити світ? Ми дамо Вам точку опори!

Відділення фізики та астрономії, 65082, м.Одеса, вул. Пастера, 42, тел.048 7236212, Наш сайт: http://phys.onu.edu.ua 
Приймальна комісія ОНУ ім. І.І.Мечникова: 65044, м.Одеса, Французький бульвар 24/26, тел.681284

3