Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Відділення фізики та астрономії

Факультету математики, фізики та інформаційних технологій

Запрошуємо учнів 11 класів  на    б е з к о ш т о в н у   підготовку до ЗНО з фізики!

      Досвідчені викладачі щоп’ятниці прочитають лекції з механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики, атомної та ядерної фізики за програмою шкільного курсу фізики. Кожна лекція супроводжується унікальними демонстраційними експериментами. Розв’язання задач за  всіма лекційними курсами, яке необхідно для складання більшості завдань ЗНО, буде проводити тренер команд-переможців Всеукраїнських та міжнародних  учнівських та студентських турнірів фізиків.

      Учні, які добре опанують матеріал, зможуть прийняти участь у Всеукраїнській олімпіаді Одеського національного університету імені І.І.Мечникова з фізики. Участь в олімпіаді буде додатковою підготовкою до майбутнього ЗНО. Згідно з Правил прийому, учасники Всеукраїнської олімпіади університету можуть отримати до 20 додаткових балів до результатів ЗНО з фізики.

                                                   Перше заняття – 21 вересня, 15.00, Велика фізична аудиторія, вул. Пастера 27.

                                                   Друге заняття – 28 вересня, 15.00, Велика фізична аудиторія, вул. Пастера 27.

                                                   і до кінця навчального року.

                                                    Довідки за тел. (048) 7236302. Сайт: phys.onu.edu . Ми на Facebook: facebook.com/physfak/

Шановні випускники!

Фізичний факультет готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями: «Фізика і астрономія», «Прикладна фізика і наноматеріали».
За спеціальністю «Фізика і астрономія» навчання ведеться за спеціалізаціями: теоретична фізика; фізика напівпровідників і діелектриків; хімічна фізика; теплофізика; фізика твердого тіла і твердотільної електроніки: астрономія.

Студенти, які навчаються за фізичними спеціалізаціями, додатково обирають пакети дисциплін за двома відділеннями: комп’ютерної фізики; менеджменту науки і наукоємних технологій.

Відділення комп'ютерної фізики готує інженерів - програмістів у галузі обчислювальної техніки, які спеціалізуються на комп'ютерному моделюванні фізичних об'єктів, візуалізації та анімації динамічних процесів, недосяжних для безпосереднього сприйняття.
Навчання на відділенні менеджменту науки і наукоємних технологій спрямоване на підготовку менеджерів, які спеціалізуються на застосуванні математич­них методів і моделей сучасної фізики для прогнозування ринкових процесів і захисту інвестицій.

Магістри (спеціалісти) фізики і астрономії підготовлені для роботи:

  • Викладачем у вищих і середніх навчальних закладах;
  • Науковим співробітником у науково-дослідних та промислових організаціях, обчислювальних і аналітичних центрах, астрономічних обсерваторіях;
  • Інженером, науковцем, консультантом, фахівцем в організаціях контролю, інформації, управління; державних органах екологічного моніторингу; банках, комерційних фірмах, консалтингових фірмах, рекламних агентствах...

За спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» навчання ведеться за двома спеціалізаціями: медична фізика; фізика і технологія наноматеріалів.

Навчання за спеціалізацією «Медична фізика» орієнтовано на підготовку фахівців, здатних застосовувати фізичні методи, процеси, технології в приладах, системах і методах сучасної медицини.

Навчання за спеціалізацією «Фізика і технологія наноматеріалів» спрямоване на вивчення фізики і технології одержання наноматеріалів з метою їх практичного застосування.

Магістри спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» підготовлені для роботи

  • інженером з медичного обладнання у діагностичних і лікувальних медичних установах;
  • науковим співробітником у промислових лабораторіях, інститутах та науково-виробничих центрах з розробки нового медичного обладнання і систем;
  • експертом з нових медичних розробок, що використовують фізичні методи, процеси, технології;
  • менеджером з реалізації, обслуговування та просування на ринку нової медичної техніки;
  • інженером, науковим співробітником в інститутах, університетах, промислових підприємствах з розробки, виробництва і впровадження на практиці нових наноматеріалів.

В процесі навчання на фізичному факультеті студенти мають можливість для стажування в Європейських університетах за різноманітними програмами.

Після закінчення фізичного факультету ОНУ випускники отримують диплом магістра європейського зразку та здобувають первинне місце роботи. Випускники факультету працюють також в університетах і наукових установах за кордоном: Англія, Голландія, Німеччина, Італія, Франція, Канада, США, Іспанія, Швеція ...

Студенти, які успішно закінчили університет, також мають можливість вступити до аспірантури, що відкрита на всіх кафедрах факультету.

Навчання студентів фізичного факультету здійснюється за бюджетом в межах державного замовлення, гуртожиток гарантується, розмір стипендії біля 1000грн.

Для вступу на факультет необхідно подати до приймальної комісії ОНУ сертифікат з оцінками за три конкурсні предмети: з української мови і літератури; математики та один з предметів за вибором абітурієнта: фізика або хімія або іноземна мова ( на спеціальність «Фізика і астрономія») та фізика або біологія або іноземна мова (на спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали»).

Запрошуємо Вас на фізичний факультет ОНУ!

Фізичний факультет: 65082, м.Одеса, вул. Пастера, 42, тел. 7236302, Наш сайт: http://phys.onu.edu.ua 
Приймальна комісія ОНУ ім. І.І.Мечникова: 65044, м.Одеса, Французький бульвар 24/26, тел.681284