НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ НДЧ ОНУ - ДОСЛІДНИЦЬКІ БАЗИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИКІВ

ПНДЛ-1 Проблемна науково - дослідна лабораторія фізики аеродисперсних систем.

Завідувач - доктор фізико-математичних наук, професор Копит Микола Харлампієвич
тел.(0482) 63-97-87
Напрями наукової діяльності: високотемпературні аерозолі, фізика аеродисперсних систем.

НДЛ-3 Науково-дослідна лабораторія електронних, іонних і молекулярних процесів у напівпровідниках

Завідувач - доктор фізико-математичних наук, професор Лепіх Ярослав Ільїч
тел: (0482) 23-34-61
Напрями наукової діяльності: фотоелектроніка, електронно-іонні і молекулярні процеси у напівпровідниках, люмінісценція.

НДЛ-5 Науково-дослідна лабораторія фізики і хімії низькотемпературної плазмы

Завідувач - кандидат фізико-математичних наук, ст. науковий співробітник Орловська Світлана Георгіївна
тел: (0482) 23-63-27
Напрями наукової діяльності: фізика продуктів згоряння, спектральні і зондові дослідження полумя, процеси коагуляції і зростання конденсуючої фази в полум'ї.

НДЛ-11 Науково-дослідна лабораторія некристалічних систем електроніки

Завідувач - кандидат фізико-математичних наук, ст. науковий співробітник Дойчо Ігор Костянтинович
тел: (0482) 23-64-82
Напрями наукової діяльності: оптичні властивості некристалічних систем, люмінісцентні властивості пористих систем.

НДЛ-14 Науково- дослідна лабораторія теоретичної і молекулярної фізики

Завідувач - кандидат фізико-математичних наук ст.науковий співробітник Махлайчук Віктор Миколайович
тел: (0482) 25-90-53
Напрями наукової діяльності: теоретичне дослідження неоднорідних середовищ, дуже в'язких рідин з водневими зв'язками розчинів.

Науково- дослідна лабораторія датчиків і реєструючих систем

Завідувач - ст.науковий співробітник Будіянська Людмила Михайлівна
тел: (0482) 63-77-57
Напрями наукової діяльності: розробка датчиків і реєструючих систем оптоелектроніки.

Експертний центр сенсорної електроніки, надійності і електронної техніки

Директор - доктор фізико-математичних наук, професор Курмашов Шаміль Джамашевич
тел: (048) 723-80-75
Напрями наукової діяльності: науково-технічне забезпечення безвідмовності приладів радіоелектроніки, засноване на аналізі фізики виникнення, розвитку і проявів дефектів, деградацій і відмов.

ННЦ МБФ навчально-науковий центр медичної і біологічної фізики кафедри експериментальної фізики

Директор - доктор фізико-математичних наук професор Ваксман Юрій Федорович
тел: (048)731-76-82
Напрями наукової діяльності: розробка активних середовищ лазерів ІК-випромінення для біології та медицини.

Астрономічна обсерваторія

Директор - доктор фізико-математичних наук професор Андрієвський Сергій Михайлович
тел: (0482) 22-84-42
Напрями наукової діяльності: фізика і еволюція подвійних зірок, метеорних, кометних і міжзоряних речовин; фотометрія штучних супутників і пилової складової атмосфери; астрономічне приладобудування.

Науково- дослідний інститут фізики

Директор - доктор фізико-математичних наук, професор Драган Григорій Сильвестрович
тел: (048) 723-80-36
Напрями наукової діяльності: фізичні основи фототехнологій; теоретичне і експериментальне дослідження світлочутливих і фотохромних матеріалів; напівпровідникова електроніка.

Інститут горіння і нетрадиційних технологій

Директор - доктор фізико-математичних наук, професор Полєтаєв Микола Іванович
тeл:(0482)63-36-33
Напрями наукової діяльності: проблеми енергетики, конверсії, нетрадиційних технологій і екології; фундаментальні проблеми горіння і вибуху.

Навчальний науково-виробничий центр

Директор - кандидат фізико-математичних наук, ст.науковий співробітник Глауберман Михайло Абович
тел: (0482) 60-72-15
Напрями наукової і виробничої діяльності: інформатика; обчислювальна техніка; твердотільна електроніка; сенсорика