НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ "ОПТИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ" В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

 

1. Основні віхи в історії лабораторії

2. Виявлення довгочасової релаксаціїї розчинів

3. Основні результати дослідження властивостей водно-спиртових розчинів

4. Взаємодія з кафедрою теоретичесної фізики ОУ

5. Школи по молекулярному розсіянню світла

6. Публикації співробітників Лабораторії

7. Персоналії

 

Основні теми досліджень Лабораторії:

1. Особливості кристалізації з переохолоджених станів класичних рідин і розчинів

2. Молекулярне розсіяння світла:

а) парамагнітні та діамагнітні рідини;

б) тонка структура крила лінії Релея.

3. Лазерна кореляційна спектроскопія, визначення характерних часів і масштабів різних процесів

4. Лазерна доплерівська анемометрія:

а) дослідження двофазних потоків;

б) визначення параметрів полум'я;

б) дослідження озвучених мікрочастинок;

в) визначення дзета-потенціалу частинок.

5. Властивостів рідкокристалічних систем (РКС):

а) дослідження в'язко - пружніх властивостей РКС;

б) дослідження поперечних і поздовжніх мод флуктуацій в РКС;

в) особливості фазових переходів в РКС і системах з Н-зв'язками.

6. Аномальне молекулярне в розбавлених водяних розчинах спиртів і електролітів

7. Особливі точки в водних розчинах спиртів і довгочасова релаксація в них.

8. Властивості спиртів, зокрема етиленгликоля і гліцерину в сильно переохолоджених станах

9. Дослідження біологичних систем – плазми крові, властивості еритроцитів і водяних розчинів білков.

З 2002 года лабораторією керує Гоцульский В. Я., під керівництвом якого була закінчена і захищена дисертація Чечко В. Е.

 

Основні ідеологи утворення Лабораторії

Михневич|Г. Л. Михневич|

Заремба|В. Г. Заремба|

Фишер|Й. З. Фішер