Карантин вніс нові форми навчальної роботи на відділенні фізики та астрономії. Викладачі відділення не розгубилися з початком карапочатком карантину. В перший день студентам, що навчаються за спеціальностями 104-Фізика та астрономія й 105-Прикладна фізика та наноматеріали були розіслані навчально-методичні матеріали - електронні конспекти лекцій, методичні вказівки, пояснення до розв'язання задач з усіх розділів фізики та астирономії. 

Завдяки оперативній роботі Центру інформаційних технологій ОНУ всім студентам відділення були створоені акаунти в домені onu.edu.ua, що дозволило долучити їх донавчальної роботи в додатках Google - ClassRoom, Forms, Meet. З першого тижня карантину кафедра теоретичної фізики та астрономії, в навантаженні якої найбільше практичних занять, перевела викладання своїх курсів в ці додатки.

Для проведення лекційних занять онлайн, за затвердженим раніше розкладом аудиторних занять, багатьма викладачами використовується мобільний додаток Zoom, зручність якого оцінили багато українських освітян.

З продовженням карантину постало питання проведення лабораторних робіт, що сприяють набуттю багатьох професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти за фізичними спеціальностями. Викладачами відділення Ніцуком Ю.А., Дараковим Д.С., Стукаловим С.А. були створені відеозаписи виконання лабораторних робіт для студентів випускного четвертого курсу, перероблені завдання до їх виконання. Ведеться підготовка до проведення лабораторних робіт курсу загальної фізики та фізики напівпровідників.

Викладачі відзначають високу самоорганізацію студентів, високий відсоток виконання домашнііх завдань і самостійної роботи. Проведення онлайн лекцій потребує від викладача підготовки великого обсягу демонстраційного матеріалу для презентацій. Але під час такої лекції слухачі встигають отримати набагато більше інформації в порівнянні з "класичною" аудиторною лекцією. Це є істотною перевагою онлайн навчання. 

Орловская

Архів новин