Завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор
Гоцульський Володимир Якович

007

Спеціалізація кафедри: хімічна фізика, медична фізика.

Перелік дисциплін, що вивчаються за даною спеціалізацією:

 • Спеціальні курси (анотації курсів):

 • Фізика горіння та вибуху

 • Теорія хімічних реакторів

 • Фізичні основи пожежовибухової безпеки

 • Прикладні основи фізики горіння

 • Фазові рівноваги та фазові переходи

 • Лазерна молекулярна спектроскопія

 • Сінергетика

 • Фазово-модульована інтерферометрія в медичній діагностиці

 • Біонанотехнології

 • Молекулярна біофізика

  Загальні курси

 • Механіка та молекулярна фізика для фізичного факультету

 • Загальна фізика для нефізичних факультетів.

zag1

Випускники кафедри працюють:

 • в науково – дослідницьких інститутах, лабораторіях;
 • у школах, коледжах, ВУЗах;
 • в сфері теплоенергетики та альтернативної енергетики;
 • в сфері оборонної техніки;
 • в установах інформаційних технологій,
 • у якості експертів пожежної безпеки;
 • в установах екологічного моніторингу,
 • в службах техніки безпеки та охорони праці.

Співробітники кафедри:

 • Шевчук В.Г. – завідувач кафедри, доктор фіз.-мат.наук, професор;
 • Полетаєв М.І. – доктор фізико-математичних наук,професор ;
 • Гоцульський В.Я. - доктор фізико-математичних наук, професор;
 • Копійка О.К. - кандидат фізико-математичних наук, професор;
 • Поліщук Д.Д. - кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 • Сидоров О.Є. - кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 • Дараков Д.С. – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач;
 • Коваль Л.А. –завідувач лабораторією;
 • Стіранець М.В. – старший лаборант;
 • Труба О.М. – завідувач лабораторією;

zag2

Навчально-методичні видання кафедри

 1. Козицький С.В., Поліщук Д.Д. Механіка. Підручник. 2012 р.
 2. Козицький С.В., Золотко А.Н.. Молекулярна фізика. Підручник. 2012 р.
 3. Курс загальної фізики для біологів Частина І «Механіка, молекулярна фізика». Навчальний посібник. К.М Копійка, О.К. Копійка. 2010 р.
 4. Курс загальної фізики для біологів Частина ІІ «Електрика, магнетизм». Навчальний посібник. К.М Копійка, О.К. Копійка. 2011 р.
 5. К.М Копійка, О.К. Копійка. Курс загальної фізики для біологів Частина III «Основи оптики, атомної та ядерної фізики». 2011 р.
 6. Шевчук В.Г., Поліщук Д.Д. Навчальний посібник “Фізичні основи пожежовибухонебезпеки». 2007 р.
 7. В.Г.Шевчук, О.В. Флорко. Відповідальний редактор: проф. А.Н.Золотко. “Практична газодинаміка горіння”. Навчальний посібник. 2005 р.
 8. Флорко О.В., Шевчук В.Г. “Оптичні методи діагностики систем, які горять”. Навчальний посібник. 2006 р.
 9. Копійка О.К., Головко В. В., Калінчак В.В. Фізика теплопередачі. Нестаціонарна теплопровідність. Навчальний посібник. 2013 р.
 10. Навчальний посібник “Загальний фізичний практикум. Механіка.” Відповідальний редактор: проф. А.Н.Золотко. 2007 р.
 11. Навчальний посібник “Загальний фізичний практикум. Молекулярна фізика та термодинаміка.” Відповідальний редактор: А.Н.Золотко. 2008 р.
 12. “Загальний фізичний практикум. Гідромеханіка.” Навчальний посібник. Відповідний редактор: Золотко А.Н. 2009 р.
 13. Заремба В.Г.,проф. Золотко А.Н., Шарф І.В. “Коливання та хвилі”. Навчальний. посібник для студентів 1 курсу фізичного факультету. 2006 р.
 14. Вовчук Я.І., Сидоров В.І, Дорошенко Ю.О., Поліщук Д.Д. Навчальний посібник до лабораторних робіт для студентів біологічного та геолого-географічного факультетів. 2013 р.

zag3

Наукова діяльність:

наукові підрозділи кафедри:

 • Інститут горіння і нетрадиційних технологій;
 • Лабораторія дослідження конденсованого стану.

наукові напрями:

1. Розробка теорій розповсюдження полум’я у гетерогенних дисперсних системах та їх експериментальне підтвердження.

(Науковий керівник - д.ф.-м.н., професор Шевчук В.Г.)

Результати використовуються для розуміння фізики цих процесів, а також при створенні нових видів боєприпасів, в метеорології - для активної дії на хмари та мряку (ця робота була відзначена премією Ленінського Комсомолу, 1985 р.), при розробці ДОСТів з пожеже- та вибухобезпечності робіт з порошковидними матеріалами, в тому числі з порошками вугілля, їх сумішшю з метаном, а також органічними пилами; при створенні порохів та сумішей для утворення диму.

2. Розробка фундаментальних основ факельного горіння дисперсних металів для отримання цільових кінцевих продуктів – експеримент, теорія.

(Науковий керівник - доцент Вовчук Я.І.)

Результати використовуються для з'ясування умов існування дисперсних факелів , визначення їх параметрів, а також для створення економічної, екологічно чистої технологічної схеми синтезу нано - та ультрадисперсних порошків оксидів тугоплавких металів – Al2O3, ZnO2, ZnO, Fe2O3, TiO2, MgO (патент № 4936888/02/04/343-1991). Методика впроваджена в 1992 р. на підприємстві "СЕПРОС", (м.Одеса) для виробництва полірувальних матеріалів на основі оксиду алюмінію. Продовжуються роботи по створенню з синтезованих ультрадисперсних оксидів нових типів кераміки, антикорозійних покрить, магнітних рідин, компаундів.

3. Розробка теорій фазоутворення конденсованих продуктів при горінні дисперсних металізованих систем та їх експериментальна перевірка.

(Науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Полетаєв М.І.)

Результати використовуються для з’ясування механізмів утворення конденсованої фази під час горіння металевих пальних та прогнозування розмирів і фізичних характеристик конденсованих продуктів згоряння при зпалюванні металів в різних умовах; для керування цільовим синтезом конденсованих продуктів згоряння (оксидів металів) з наперед завданими властивостями при різних умовах зпалювання металевих пальних та палив, що вміщують метали.

4. Розробка теорій займання, горіння та загасання різних дисперсних систем вугілля та їх експериментальна перевірка.

(Науковий керівник - доцент Вовчук Я.І.)

Результати використані на Одеській ТЕЦ (1990 р ) для оптимізації робочих процесів парових котлів та склали частину проекту CRDF (2002-2004, США-Росія-Україна) з займання та горіння гібридних систем (вугілля-метан) у розділі пожежобезпека виробок вугілля.

5. Горіння складних органічних систем на основі азидів. Теорія, експеримент.

(Науковий керівник - к.ф.-м.н., доцент Головко В.В.)

Аналіз стаціонарних режимів та нестаціонарного горіння ряду азидів в різних умовах дозволило сформулювати практичні рекомендації для їх використання як перспективних компонентів піротехнічних сумішей та порохів, сумішей, що утворюють дим для нестатків сільського господарства та добавок, що інтенсифікують для моторних палив, а також перейти до нового актуального напрямку – дослідженню розповсюдження хвиль тління по пористим органічним пальним з метою рішення проблем екологічно чистої утилізації промислових та побутових відходів.

6. Фізика розчинів та рідин, фізика рідких кристалів, газові та двофазні потоки, фізика дисперсних систем, зокрема нанофлюідів.

(Науковий керівник - к.ф.-м.н., доцент Гоцульський В. Я.)

Досліджуються:

 • Розподілення концентрацій в розчинах та профілів поверхонь методом фазово-модульованої спекл-інтерферометрії.
 • Флуктуації в навколо специфічних точок бінарних розчинів.

Методи – інтегральне світлорозсіяння, лазерна кореляційна спектроскопія, лазерна анемометрія, фазово-модульована спекл-інтерферометрія.

7. Дослідження фізико – хімічних закономірностей процесів спалахування та горіння відновлюємих рідких пальних, а також їх сумішів з мінеральними моторними паливами.

(Науковий керівник –к.ф.-м.н., доцент Копійка О.К.)

Результати використовуються для оптимізації процесів згоряння рідких біопалив в двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ), при розробці рекомендацій щодо оптимального складу паливних сумішів і величин параметрів, що керують процесом їх горіння, для забезпечення кращих енергетичних та екологічних показників роботи ДВЗ. Робота виконується у співробітництві з вченими Каунаського технологічного університету (Литва).

наукові теми:

 1. Дослідження процесів горіння пилу (науковий керівник – професор Шевчук В.Г.)
 2. Оптимізація процесів спалахування та горіння відновлювальних рідких пальних, а також їх сумішей з мінеральними моторними паливами (науковий керівник - доцент Копійка А.К.)
 3. Дослідження структурування нанофлюідів на основі лазерної кореляційної спектроскопії та спектроскопії діелектричної проникненності (науковий керівник – доцент Гоцульський В.Я.) – підтема комплексної теми «Структурні, термодинамічні і кінетичні властивості нанофлюідів – нової генерації інтелектуальних робочих середовищ».

наукові видання (монографії, патенти, кращі статті останніх років)

 1. Н.И.Полетаев, А.В. Флорко Спектральные исследования газового компонента пылевого факела частиц алюминия// Физика горения и взрыва.2008,Т.44, № 4, с.72-79.
 2. N.I. Poletaev, A.V. Florko,Y.A. Doroshenko,D.D. Polishchuk. On a Possibility of the Existence of Dusty Plasma Oscillation in the Front of an Aluminum Particle Flame// Ukrainian Journal of Physics 2008, vol.53, N 11, p.1066 – 1074.
 3. J.A. Doroshenko, N.I. Poletaev, and V.I. Vishnyakov. Dispersion of dust sizes in the plasma of aluminum dust flame// Physics of Plasmas 16, №9, 094504 (2009).
 4. V.E. Chechko, A.V.Gotsulskaya,V.Ya.Gotsulskiy, A.Yu.Popov. Detailed investigation of anomalous light scattering in gradient solutions with strong hydrogen bonds./ Ukr. J. Phys. Opt.
 5. Сидоров А.Е., Шевчук В.Г. Ламинарное пламя в мелкодисперсных пылях//Физика горения и взрыва. – 2011. – т.47,№5. -с.24-28.
 6. Н. И. Полетаев, А. Н. Золотко, Ю. А. Дорошенко. Дисперсность продуктов сгорания металлов в ламинарном пылевом факеле//Физика горения и взрыва. – 2011. Т. 47, №.2. – С. 30-44
 7. Полетаев Н. И. Возникновение электрических колебаний при горении частицы магния в постоянном электрическом поле.// Физика горения и взрыва. – 2012.- Т. 48, №3. – С 31-44. Poletaev N. I. Electrical oscillations in combustion of magnesium particles in a constant electric field // Combustion, Explosion, and Shock Waves, 2012. V 47, N. 2, 151-162.
 8. Доценко В. П., Березовська І.В., Полєтаєв М. І, Дорошенко Ю. А., Вовчук Я. І,, Зубар О. В. Спосіб отримання люмінофору на основі тербій-ітрій алюмінієвого гранату, активованого іонами церію. Патент на корисну модель, №73746, 27.08.2012, Бюл. №16.
 9. Dotsenko V.H. Synthesis and luminescent of Ce3+-doped terbium-yttrium aluminum garnet/ V.H. Dotsenko, I. V. Berezovskaya, E. V. Zubar, N. P. Efryushina, N.I. Poletaev, Yu.A. Doroshenko, G.B. Stryganyuk, A.S. Voloshinovskii // Journal of Alloys and Compaunds. – 2012 ( Available online 29 September 2012).
 10. Полетаев, Н. И. Влияние параметров пылевого факела частиц металлов на дисперсные характеристики продуктов сгорания / Полетаев Н. И., Дорошенко Ю. А // Химическая и радиационная физика. Том 4 /[Под ред. И. Г. Ассовского, А. А. Берлина, Г. Б. Манелиса, А. Г. Мержанова] – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2011. - С.286-291.
 11. Полетаев, Н. И. Определение времени горения частиц горючего в осесимметричном ламинарном факеле/ Полетаев Н. И. // Химическая и радиационная физика. Том 4 /[Под ред. И. Г. Ассовского, А. А. Берлина, Г. Б. Манелиса, А. Г. Мержанова] – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2011. - С.281-285.
 12. V.V. Golovko, A.K. Kopeyka, A.V. Florko. Combustion of Ethanol aride Thicened by polymers. – Spase challenger in XXI centure. Chemical and Radiation physics. Vol. 4, pp. 214 – 220. – TORUS Press, Moscow, 2011.
 13. Dotsenko V.H. Synthesis and luminescent of Ce3+garnet / V.H. Dotsenko, I. V. Berezovskaya, E. V. Zubar, N. P. Efryushina, N.I. Poletaev, Yu.A. Doroshenko, G.B. Stryganyuk, A.S. Voloshinovskii // Journal of Alloys and Compaunds. - 2013. – V. 550. – P. 159-163.
 14. N. I. Poletaev, Yu. A. Doroshenko Effect of addition of potassium carbonate to aluminum powder on the grain size of Al2O3 nanoparticles formed in the laminar dusty flame// Combustion, Explosion, and Shock Waves. - 2013, V. 49, No. 1, pp 26-37.
 15. Berezovskaya I. V. Luminescence Properties of Ce3+Phosphor prepared with use of nanostructured reagents /B.I .Zadneprovski, N.I. Poletaev, Yu.A. Doroshenko, N. P. Efryushina, E. V. Zubar, V.H. Dotsenko // Journal of Nano- and Electronic Physics. -2013. – Vol.5 No 1, 011007(4pp).
 16. Доценко В. П., Березовська І.В., Полєтаєв М. І, Дорошенко Ю. А., Вовчук Я. І., Зубар О. В. Спосіб отримання люмінофору на основі тербій-ітрій алюмінієвого гранату, активованого іонами церію. Патент на винахід №102326, 25.06.2013, Бюл. №12.
 17. Сидоров А.Е., Шевчук В.Г., Кондратьев Е.Н. Кондуктивно-радиационная модель ламинарного пламени в пылях// Физика горения и взрыва. — 2013. —Т.49, №3. —C.3-10.
 18. Опарин А.С., Шевчук В.Г. Экстремальные характеристики теплового взрыва газовзвесей // Горение и плазмохимия. — 2013. —Т.10, №2. — С.3-10.
 19. Вовчук Я.И., Рогульская О.С., Симулина О.В. Воспламенение гибридной системы. I. Критические условия // Горение и плазмохимия. – 2013. —Т 11, №2. С. 13-18.
 20. А.К. Копейка, Д.С. Дараков, A.Н. Золотко, П.O. Павлюк. О пределе воспламенения капель смесевых биотоплив в окислительной среде. Ж-л Горение и плазмохимия, 2013, Т.11, №2, с. 3 – 7.
 21. А.К. Копейка, Раславичус Л., Семенов В.Г., Чернова Н.И., Керчис А. Transport Means, Proceedings of the17th International Conference, Kaunas university of technology, - Kaunas, October 24-25 2013, Kaunas. Technologija, p 83-86 ISSN1822-296 X.
 22. В.Я. Гоцульский, Н.П. Маломуж, В.Е. Чечко. ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ КОНТРАКЦИИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭТАНОЛА/ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ, 2013, том 87, № 10, с. 1660–1667.
 23. V.E. Chechko, V.Ya. Gotsulsky, M.P. Malomuzh. Peculiar points in the phase diagram of the water-alcohol solutions/ Condensed Matter Physics, 2013, Vol. 16, No 2, DOI: 10.5488/CMP.16.23006.
 24. Vitaliy Bardik, Vladimir Gotsulskii, Evgen Pavlov, Nikolai Malomuzh, Dmitry Nerukh, Igor Yanchuk, Serhiy Lavoryk . Light scattering study of human serum albumin in pre-denaturation: Relation to dynamic transition in water at 42°C/ Journal of Molecular Liquids (Impact Factor: 1.68). 09/2012; 176:60. DOI:10.1016/j.molliq.2012.09.012.
 25. Д.С. Дараков, A.Н. Золотко, A.K. Koпейка, П.O. Павлюк. ГОРЕНИЕ КАПЕЛЬ РАПС-МЕТИЛОВОГО ЭФИРА В ВОЗДУХЕ. Горение и плазмохимия, 2012, том 10, № 4, с.299-305.

наукові конференції організовані за участю кафедри

 • Конференції країн СНД «Дисперсні системи» (разом з кафедрою теплофізики ОНУ ім. І.І. Мечникова,
 • Українська конференція з горіння, Українська конференція з горіння, балістики та механіки зіткнень,
 • Міжнародна школа з горіння дисперсних систем (під егідою INTAS).

Міжнародні зв’язки кафедри

Взаємодія з іншими центрами наукових досліджень з тематик і наукової школи:

 • Інститут хімічної фізики РАН(Росія, Москва).
 • Інститут проблем хімічної фізики РАН (Росія, Чорноголовка).
 • Московський державний технічний університет (МГТУ).
 • Балтійський технічний університет (Росія, Санкт-Петербург).
 • Інститут проблем механіки РАН (Росія, Москва).
 • Пенсільванський університет (США).
 • Принстонський університет ( США).
 • Бергенський університет (Норвегія).
 • Сільськогосподарський університет (м. Каунас, Литва).

zag4

Контакти

вул. Пастера, 42, Одеса, 65023
Телефон кафедри: (048) 721-52-20
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 
zag staff
 
Адреса:
м. Одеса, вул. Пастера, 42, фізичний факультет ОНУ.
Телефон: 721 52 20