Калінчак Валерій Володимирович

kalinchak

 

завідувач кафедри теплофізики, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ) з 2012 р.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Спеціалізація кафедри: теплофізика дисперсних систем та фізика низькотемпературної плазми.

На кафедрі теплофізики вивчаються фундаментальні і прикладні проблеми теплофізики дисперсних систем і фізики плазми продуктів згорання, а також фізико-хімічні властивості аерозолів. За даною спеціалізацією вивчається комплекс дисциплін з міжфазної взаємодії в низькотемпературних аеродисперсних системах і горючих високотемпературних середовищ в процесі їх запалювання, горіння, згасання та утворення плазми продуктів згорання.

Дисципліни, що читаються на кафедрі теплофізики:

 • Фізика фазових переходів в аеродисперсних системах.
 • Хімічна кінетика та масообмін.
 • Газодинаміка горіння.
 • Тепломасообмін в хімічно-реагуючих середовищах.
 • Механіка рідини і газів та фізика аерозолів.
 • Фізика аерозолів.
 • Актуальні питання фізики теплових явищ в дисперсних системах.
 • Фізика теплопередачі.
 • Методи теплофізичних вимірювань.
 • Фізика плазми і оптичні властивості високотемпературних дисперсних систем.
 • Електрофізичні властивості плазми продуктів згорання.
 • Електричні та плазмові явища у атмосфері.
 • Охорона праці
 • Екологія
 • Фізика з елементами геофізики.
 • Фізика (для студентів хімічного факультету)
 • Фізика (для студентів геолого-географічного факультету).
 • Лаб. практикум „Фізика аерозолів”.
 • Лаб. практикум „Тепломасообмін та методи теплофізичних вимірювань”
 • Лаб. практикум „Високотемпературні процеси в дисперсних системах”

Випускники кафедри теплофізики здійснюють наукову, виробничу і педагогічну діяльність. Наукова діяльність пов’язана з дослідженнями процесів тепломасообміну, хімічною кінетикою, фізикою горіння і вибуху, теплофізичними властивостями речовин.

Випускники кафедри працюють:

 • в науково-дослідницьких установах;
 • в вищих і середніх навчальних закладах;
 • в закладах метеорології (моніторинг, активні дії на хмари, тумани), металургії, екології;
 • в виробництві дисперсних матеріалів;
 • в теплоенергетиці, на теплових і атомних електростанціях;
 • в лабораторіях пожежної безпеки;
 • в організаціях, пов’язаних з космічними програмами.

Викладачі та співробітники кафедри:

 • Калінчак В.В – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри;
 • Драган Г.С. – доктор фізико-математичних наук, професор;
 • Алтоїз Б.А. - доктор фізико-математичних наук, професор;
 • Маренков В.І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 • Орловська С.Г. – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 • Черненко О.С. – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 • Стукалов С.А. - старший викладач;
 • Красотова Л.М. – завідувач лабораторією;
 • Рожков В.О. – провідний фахівець;

staff

Навчально-методичні видання кафедри за останні роки:

 1. Калинчак В.В., Контуш С.М., Черненко А.С. Прикладная физика аэрозолей. – 2013. – 110 с. // phys.onu.edu.ua
 2. Калинчак В.В., Черненко А.С. Химическая кинетика и массообмен. – 2013. – 176 с.// phys.onu.edu.ua.
 3. Калинчак В.В., Черненко А.С. Механика жидкости и газа. – 2013. – 106 с. // phys.onu.edu.ua.
 4. Калінчак В.В., Орловська С.Г., Черненко О.С. Фізика теплопровідності та експериментальні методи визначення коефіцієнту теплопровідності речовин / навчальний посібник. – Одеса. – 2012. – 52 с.

Наукова діяльність:

Наукові підрозділи кафедри:

 • Наукова дослідна лабораторія «Високотемпературні процеси в дисперсних системах»
  Зав. лабораторією к.ф.-м.н. Орловська С.Г., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 • Наукова проблемно-дослідна лабораторія «Фізика аеродисперсних систем».
  Зав. лабораторією д.ф.-м.н. Копит М.Х., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Наукова школа:

«Тепло- та електрофізичні явища в багатофазних дисперсних середовищах», науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В.Калінчак;

Основні наукові напрямки школи:

Фізика високотемпературного тепломасообміну та плазмових явищ в дисперсних системах при хімічних та фазових перетвореннях:

 • Дослідження ефективних режимів тепломасообміну при згоранні твердих натуральних і рідких палив та металів в дисперсному вигляді / д.ф.-м.н. Калінчак В.В., к.ф.-м.н. Орловська С.Г., к.ф.-м.н. Черненко О.С.
 • Визначення ефективних режимів тепломасообміну при горіння парафінового палива / д.ф.-м.н. Калінчак В.В., к.ф.-м.н. Орловська С.Г.

Фізика плазми с конденсованою дисперсною фазою.

 • Створення та впровадження ГРІД-технологій для проведення досліджень самоорганізації гетерогенних плазмових структур в ГРІД-інфраструктури України / д.ф.-м.н. Драган Г.С.
 • Міжфазні взаємодії в димовій плазмі металізованих композицій і натуральних палив / д.ф.-м.н. Драган Г.С.
 • Колективні процеси в плазмі з конденсованою дисперсною фазою / к.ф.-м.н. Маренков В.І.

Фізика аерозолів.

 • Актуальні питання дослідження фізичних властивостей аерозолів / д.ф.-м.н. Контуш С.М., к.ф.-м.н. Черненко О.С., д.ф.-м.н. Калінчак В.В.
 • Екологія і лазерні лічильники аерозолів та біочастинок / д.ф.-м.н. Контуш С.М.
 • Розробка та застосування уніфікованого датчика – зонда діагностики процесу біокорозії задля її запобігання / д.ф.-м.н. Копит М.Х.

Наукові держбюджетні теми (2009-2013 рр.):

 1. «Дослідження високотемпературного тепломасообміну, фазових і хімічних перетворень на поверхні металів та їх оксидів» (2009-2011 рр.).
 2. «Дослідження спалахування, горіння і затухання натуральних твердих палив в активних газових середовищах» (2009-2011 рр.).
 3. «Розробка методу двовимірної пірометрії для визначення температурних полів по поверхні випромінюючих об’єктів» (2010-2011 рр.).
 4. «Дослідження ефективних режимів високотемпературного тепломасообміну при згоранні твердих натуральних і рідких палив та металів в дисперсному стані» (2012-2013 рр.).
 5. «Визначення ефективних режимів тепломасообміну при горінні парафінового палива»(2013 р.).

Наукові видання за останні роки:

 1. Калинчак В.В., Зинченко Ю.А., Черненко А.С., Волошин В.С., Куземко Р.Д. Высокотемпературный массообмен и кинетика химических реакций углеродных частиц с газами // Металл и литье Украины. – 2013. – № 11. – С. 14-25.
 2. Калинчак В.В., Черненко А.С. Горение и самопроизвольное погасание пористых углеродных частиц в азотно-кислородных смесях комнатной температуры // Физика горения и взрыва. – 2013. – Т. 49, №2. – С. 80-88.
 3. Калинчак В.В., Черненко А.С. Высокотемпературный тепломассообмен и стефановское течение на поверхности предварительно нагретой металлической частицы в холодном воздухе // Теплофизика высоких температур. – 2009. – Т.47, №3. – С.438-447
 4. Калинчак В.В., Черненко А.С., Калугин В.В. Предельные критические условия высокотемпературного окисления газов на частице катализатора // Кинетика и катализ. – 2014.
 5. Орловская С.Г., Каримова Ф.Ф., Шкоропадо М.С. Закономерности образования оксидов на поверхности вольфрамовых проводников, нагреваемых электрическим током // Порошковая металлургия. 5. – Киев. 2010. С. 125 – 130.
 6. Орловська С.Г. Вплив колективного ефекту на характеристики високотемпературного тепломасообміну сукупностей поруватих вуглецевих частинок // Фізика і хімія твердого тіла. - 2011.- Т.12, №2.- С. 490 - 499.
 7. Измерение дисперсности порошков с помощью автоматизированной системы определения дисперсности АСОД–300 / Калугин В.В., Контуш С.М., Гимп А.В., Машненко К.П.// Физика аэродисперсных систем. – 2012.– № 49. – С.118-124.
 8. Коськин Е.В., Драган Г.С. Неоднородное распределение заряженных частиц в аэрозолях и продуктах сгорания // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. – С.74 -78.
 9. Ye.V. Koskin, G.S. Dragan, A.M. Saad. The average density of dusty plasma cluster.// Ukr.J. Phys – 2011. – V.56, No. 12.
 10. Патент на винахід. Калінчак В.В., Селиванов С.Є.,Кулик М.І. “Пристрій для визначення швидкості вигорання рідини” від 11.02.2008.
 11. Патент на корисну модель Карімова Ф.Ф., Орловська С.Г. „Спосіб визначення локальної яскравистої температури в окремих точках нагрітого тіла та розподілу яскравистої температури по поверхні нагрітого тіла” від 12.10. 2009.
 12. Патент на корисну модель Орловська С.Г., Карімова Ф.Ф., Шкоропадо М.С. „Спосіб безпосереднього визначення дійсної температури в окремих точках на поверхні нагрітого тіла” від 26.07.2010.

Кафедра щорічно видає збірку наукових праць «Фізика аеродисперсних систем» з 1967 року. Сайт редакції: www.fas-onu.net 

Наукові конференції організовані за участю кафедри:

 • “Дисперсные системы” - міжнародна конференція країн СНД, Одеса, 2010, 2012 гг.
 • “Dusty plasmas in applications” – international conference on The Physics of Dusty and Burning plasmas, Odessa, 2011, 2013.

Міжнародні зв’язки кафедри

 • Польща, Університет м. Ополе, Кафедра технологічних процесів.
 • Литва, Литовський енергетичний інститут.
 • Росія, м. Санкт-Петербург (Центральний котлотурбінний інститут) ООО ЦКТІ.
 • Росія, Інститут високих температур РАН.
 • Росія, Інститут хімічної фізики ім. Н.Н.Семенова РАН.

Наукові зв’язки з установами України

 • Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко, кафедра фізичної електроніки, радіофізичний факультет.
 • Український національний педагогічний університет імені М.Г.Драгоманова кафедра загальної фізики.
 • ООО «Альтаїр», м. Харків.
 • Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини «ХІЗНСІЛ», м. Одеса.
 • Приазовський державний технічний університет та ПАО «ММК ім. Ілліча», м. Маріуполь.
 • ООО «Новатек-электро», м. Одеса.

Інформація для потенційних партнерів кафедри:

Кафедра пропонує ряд науково-технічних тем для спільних робіт або для їх фінансової підтримки з боку спонсорів:

 • методи діагностики високотемпературних стійких і критичних (займання, погасання) станів твердих тіл (металів, кокси вугілля) різної геометричної форми в газоподібному середовищі;
 • методи дослідження впливу різних механізмів теплопереносу (випромінювання, конвекція), кінетики фазових і хімічних перетворень на поверхні і всередині пор частинок і провідників на критичні параметри займання і погасання їх в газоподібному середовищі;
 • методи дослідження теплофізичних характеристик газоподібних, рідких і твердих тіл;
 • безконтактний метод дослідження температурного поля нагрітих до свічення об'єктів дослідження за допомогою цифрового і комп'ютерного устаткування;
 • визначення діапазону режимних параметрів дисперсних систем (розміри частинок, їх внутрішня структура, концентрація, температура, швидкість руху і т.д.), при яких здійснюється як найповніше їх перетворення в умовах газосуспензії.
 • розробка способів захисту навколишнього середовища від зварювального аерозолю при розряді електродуги;
 • моделювання фазових переходів на прикладі впорядкованих структур фази, що конденсуються, в плазмі;
 • аспірація аерозолів (зокрема біоаерозолів) з навколишнього середовища при різних її параметрах (швидкості вітру, тиску, вологості, температурі);
 • рух і осадження аерозольних частинок з неоднорідних по температурі і концентрації газових потоків;
 • аерозольна техніка – пробовідбірники, розчинники аерозолів, методи вимірювань.
Контакти:
65082, Одеса, вул. Пастера, 27,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра теплофізики,
тел. (048) 723-12-03
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.