Завідувач кафедри: доктор фізико-математичних наук,
професор Адамян Вадим Мовсесович

adamyan

Завідувач навчальною лабораторією: Галина Леонтіївна Павленко.

Завідувач науково-дослідницькою лабораторією (НДЛ-14): Віктор Миколайович Махлайчук.

Спеціалізація кафедри: 01.04.02 – Теоретична фізика

Загальна інформація

Кафедра теоретичної фізики Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова (у подальшому кафедра) є загальноосвітньою і випускаючою. Кафедра забезпечує викладання всіх розділів теоретичної і математичної фізики на фізичному факультеті ОНУ, а також деяких спеціальних дисциплін ("Фінансова кінетика", "Теорія надпровідності", "Ділова англійська мова" тощо), для викладання яких кафедра має необхідний досвід і методичне забезпечення. Зміст і методичне забезпечення загальноосвітніх і спеціальних курсів постійно оновлюються з включенням в них нових розділів у відповідності з останніми досягненнями сучасної фізики. Як випускаюча, кафедра, у складі якої зараз працюють чотири доктора наук, з них троє професори, зосереджується на підготовці магістрів і аспірантів, а також створення умов для успішної роботи докторантури при кафедрі. При кафедрі існує науково-дослідницька лабораторія, в організаційних рамках якої проводяться її основні наукові дослідження. На кафедрі успішно продовжує працювати наукова школа “Теорія класичних і квантових рідин”, яку заснував проф. Й.З.Фішером ще у 60-х роках минулого сторіччя. Тематика наукових досліджень кафедри, пов’язаних із традиціями цієї школи, зараз зосереджується на питаннях теорії переохолоджених та сильно в’язких рідин, теорії систем з сильними водневими зв’язками, теорії кулонівських рідин та неідеальної плазми. В останні роки, помітне місце у розробках кафедри стали займати питання теорії квантових низько вимірних систем і суміжні питання нано-фізики. Крім того проводяться дослідження з багатовимірної класичної та квантової космології. Значна частина наукових робот кафедри виконується силами студентів-магістрів, аспірантів і докторантів під керівництвом професорів кафедри. При кафедрі працює регулярний науковий семінар з сучасних питань теоретичної фізики. Співробітники кафедри регулярно приймають участь у міжнародних наукових програмах, виступають з пленарними доповідями на міжнародних конференціях, самі організовують такі конференції в Одесі з залученням великої кількості закордонних учасників, читають лекції і проводять дослідження в університетах багатьох країн світу. Серед конференцій, які проводила кафедра, значний резонанс серед спеціалістів викликали міжнародна конференція з теорії операторів та її застосуванням з нагоди 90-річчя з дня народження Марка Григоровича Крейна (Одеса, 18 - 22 серпня 1997 року), міжнародна конференція "Спеціальні проблеми фізики рідин" з нагоди 80-річчя Йосипа Залмановича Фішера (Одеса, 31 травня - 04 червня 1999 року), міжнародна конференція "Сучасний аналіз і застосування", присвячена 100-річчю з дня народження М.Г. Крейна (Одеса, 9-14 квітня 2007 року), симпозіум «Фізика складних рідин» до 70-річчя з дня народження професора Олександра Всеволодовича Затовського (Одеса, 6-7 червня 2012). З нагоди ювілейних подій також проводяться розширені семінари з науковими читаннями, серед яких семінар з нагоди 90-річчя з дня народження проф. І.З.Фішера (27 лютого 2009 року) та семінар «Кафедра теоретичної фізики ОНУ: 50 років від Й.З. Фішера до наших днів» (22 листопада 2013 року). Викладачі та студенти кафедри тісно співпрацюють з Рішельєвським ліцеєм та іншими школами Одеси й області у справі підготовки та тренування команд школярів для участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях і турнірах юних фізиків, а також організують роботу секції «Фізика» Одеського територіального відділення Малої Академії Наук України. Багато школярів, у роботі з якими приймали участь співробітники кафедри, згодом стали студентами фізичного факультету ОНУ, магістрами та аспірантами кафедри. Випускники кафедри успішно працюють в Україні, країнах Європи і світу в університетах, установах та бізнес-структурах, діяльність яких пов’язана з розробкою та впровадженням високих технологій.

Співробітники кафедри

Професори кафедри

 • В.М. Адамян, доктор фіз.-мат. наук (Info)
 • М.П. Маломуж, доктор фіз.-мат. наук (Info)
 • В.Л. Кулінський, доктор фіз.-мат. наук (Info)
 • О.О. Панько, доктор фіз.-мат. наук

Доценти кафедри

 • В.П. Олєйнік, кандидат фіз.-мат. наук
 • М.Я. Сушко, кандидат фіз.-мат. наук 
 • В.І. Марсакова, кандидат фіз.-мат. наук
 • О.А. Базєй, кандидат фіз.-мат. наук

Старші викладачі

 • Б.О. Мурніков 

Завідувачі лабораторією

 • Г.Л.Павленко
 • Т.І.Кабанова 

Провідні фахівці

 • С.Д.Баліка

Наукові співробітники кафедри (НДЛ-14)

 • В.Н. Махлайчук, кандидат фіз.-мат. наук
 • П.В. Махлайчук, кандидат фіз.-мат. наук
 • Е.Т. Роговская, кандидат фіз.-мат. наук
 • І.П. Шаповалов, кандидат фіз.-мат. наук

staff teorhys

Курси, що викладає кафедра (анотації курсів)

Загальні курси

 • Методи математичної фізики
 • Класична механіка
 • Електродинаміка
 • Квантова механіка
 • Термодинаміка і статистична фізика
 • Додаткові розділи квантової теорії твердого тіла
 • Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
 • Теоретична фізика (ІМЕМ)

Курси для спеціалізації “теоретична фізика”

 • Механіка суцільних середовищ
 • Теорія гравітації
 • Фізична гідродинаміка
 • Додаткові розділи квантової механіки
 • Нерівноважна статистична термодинаміка
 • Фізика рідин
 • Квантова теорія поля
 • Теорія елементарних частинок
 • Квантова теорія твердого тіла
 • Теорія фазових переходів

Практикуми та семінари для спеціалізації “теоретична фізика”

 • Вибрані задачі квантової механіки, електродинаміки та гідродинаміки
 • Спеціальні задачі квантової механіки, статистичної фізики та теорії поля
 • Спеціальні задачі теоретичної фізики
 • Спеціальний семінар з тематики кваліфікаційних робіт
 • Спеціальний семінар з тематики дипломних робіт

Спеціальні курси за відділеннями

 • Фінансова кінетика
 • Ділова англійська мова
 • Основи фізики надпровідності

Напрямки наукових досліджень кафедри

 • Колективний перенос у рідинах і розчинах
 • Ізоморфізм критичних явищ
 • Статистична теорія систем із сильними водневими зв’язками
 • Властивості води та проблеми гідратації
 • Молекулярне розсіяння світла в околі критичної точки
 • Оптичні та діелектричні властивості дисперсних систем
 • Теорія твердого тіла та низько-вимірних структур
 • Квантова теорія розсіяння
 • Багатовимірні класичні і квантові космологічні моделі
 • Частинко-подібні моделі в теорії гравітації Ейнштейна
 • Динамічнї фазові переходи у багаточастинкових неголономних системах
 • Мікроскопічна теорія надпровідності
Реквизиты:
Кафедра теоретичної фізики,
Одеський національный університет
імені І.І. Мечникова,
вул. Дворянська 2,
Одеса, 65026, Україна
тел. +38 (048) 731-75-56
Офіційний сайт кафедри: http://theorphys.onu.edu.ua 
Офіційний e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.