Завідувач кафедри: доктор фізико-математичних наук,
професор Адамян Вадим Мовсесович

adamyan

Завідувач навчальною лабораторією: Галина Леонтіївна Павленко.

Завідувач науково-дослідницькою лабораторією (НДЛ-14): Віктор Миколайович Махлайчук.

Спеціалізація кафедри: 01.04.02 – Теоретична фізика

01.03.02 - Астрофізика, радіоастрономія.

Загальна інформація

Кафедра теоретичної фізики та астрономії Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова (у подальшому кафедра) є загальноосвітньою і випускаючою за спеціальністю 104- фізика та астрономія. Кафедра забезпечує викладання всіх розділів теоретичної фізики і астрономії в ОНУ, а також деяких спеціальних дисциплін ("Фінансове моделювання", "Теорія надпровідності",,Пакети прикладних програм для моделювання фізичних об'єктів та явищ", "Ділова англійська мова", "Фізика конденсованого стану", Теоретичні основи наноелектроніки", "Форми представлення наукових досліджень", "Фізика води та водних розчинів біомолекул", "Методика викладання фізики та астрономії", "Вибрані задачі фізики конденсованого стану", Квантова інформатика" іа ін.), для викладання яких кафедра має необхідний досвід і методичне забезпечення. Зміст і методичне забезпечення загальноосвітніх і спеціальних курсів постійно оновлюються з включенням в них нових розділів у відповідності з останніми досягненнями сучасної фізики та астрономії. Як випускаюча, кафедра, у складі якої зараз працюють чотири доктора наук, професори, зосереджується на підготовці магістрів і докторів філософії, а також створення умов для успішної роботи докторантури при кафедрі. При кафедрі існує науково-дослідницька лабораторія, в організаційних рамках якої проводяться її основні наукові дослідження. На кафедрі успішно продовжує працювати наукова школа “Теорія класичних і квантових рідин”, яку заснував проф. Й.З.Фішером ще у 60-х роках минулого сторіччя. Тематика наукових досліджень кафедри, пов’язаних із традиціями цієї школи, зараз зосереджується на питаннях теорії переохолоджених та сильно в’язких рідин, теорії систем з сильними водневими зв’язками, теорії кулонівських рідин та неідеальної плазми. В останні роки, помітне місце у розробках кафедри стали займати питання теорії квантових низько вимірних систем і суміжні питання нано-фізики. Крім того проводяться дослідження з багатовимірної класичної та квантової космології. Значна частина наукових робот кафедри виконується силами студентів-магістрів, аспірантів і докторантів під керівництвом професорів кафедри. При кафедрі працює регулярний науковий семінар з сучасних питань теоретичної фізики. Співробітники кафедри регулярно приймають участь у міжнародних наукових програмах, виступають з пленарними доповідями на міжнародних конференціях, самі організовують такі конференції в Одесі з залученням великої кількості закордонних учасників, читають лекції і проводять дослідження в університетах багатьох країн світу. Серед конференцій, які проводила кафедра, значний резонанс серед спеціалістів викликали міжнародна конференція з теорії операторів та її застосуванням з нагоди 90-річчя з дня народження Марка Григоровича Крейна (Одеса, 18 - 22 серпня 1997 року), міжнародна конференція "Спеціальні проблеми фізики рідин" з нагоди 80-річчя Йосипа Залмановича Фішера (Одеса, 31 травня - 04 червня 1999 року), міжнародна конференція "Сучасний аналіз і застосування", присвячена 100-річчю з дня народження М.Г. Крейна (Одеса, 9-14 квітня 2007 року), симпозіум «Фізика складних рідин» до 70-річчя з дня народження професора Олександра Всеволодовича Затовського (Одеса, 6-7 червня 2012). З нагоди ювілейних подій також проводяться розширені семінари з науковими читаннями, серед яких семінар з нагоди 90-річчя з дня народження проф. І.З.Фішера (27 лютого 2009 року) та семінар «Кафедра теоретичної фізики ОНУ: 50 років від Й.З. Фішера до наших днів» (22 листопада 2013 року). Викладачі та студенти кафедри тісно співпрацюють з Рішельєвським ліцеєм та іншими школами Одеси й області у справі підготовки та тренування команд школярів для участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях і турнірах юних фізиків, а також організують роботу секцій «Фізика», "Астрономія" Одеського територіального відділення Малої Академії Наук України. Багато школярів, у роботі з якими приймали участь співробітники кафедри, згодом стали студентами фізичного факультету ОНУ, магістрами та аспірантами кафедри. Випускники кафедри успішно працюють в Україні, країнах Європи і світу в університетах, установах та бізнес-структурах, діяльність яких пов’язана з розробкою та впровадженням високих технологій.

Співробітники кафедри

Професори кафедри

 • В.М. Адамян, доктор фіз.-мат. наук (Info)
 • М.П. Маломуж, доктор фіз.-мат. наук (Info)
 • В.Л. Кулінський, доктор фіз.-мат. наук (Info)
 • О.О. Панько, доктор фіз.-мат. наук

Доценти кафедри

 • В.П. Олєйнік, кандидат фіз.-мат. наук
 • М.Я. Сушко, кандидат фіз.-мат. наук 
 • В.І. Марсакова, кандидат фіз.-мат. наук
 • О.А. Базєй, кандидат фіз.-мат. наук 

Завідувачі лабораторією

 • Г.Л.Павленко

Провідні фахівці

 • Т.І.Кабанова

Наукові співробітники кафедри (НДЛ-14)

 • В.Н. Махлайчук, кандидат фіз.-мат. наук
 • П.В. Махлайчук, кандидат фіз.-мат. наук
 • Е.Т. Роговская, кандидат фіз.-мат. наук
 • І.П. Шаповалов, кандидат фіз.-мат. наук

staff teorhys

Курси, що викладає кафедра (анотації курсів)

Загальні курси

 • Загальна астрономія
 • Методи математичної фізики
 • Класична механіка
 • Електродинаміка
 • Квантова механіка
 • Термодинаміка і статистична фізика
 • Пакети прикладних програм для моделювання фізичних процесів та явищ
 • Теоретична фізика (ІМЕМ)
 • Сучасна астрофізика
 • Релятивістська астрофізика і космологія

Вибіркові дисципліни

 • Механіка суцільних середовищ
 • Кінетика
 • Теоретичні основи наноелектроніки
 • Фізика конденсованого стану
 • Основи фізики надпровідності
 • Фізика води та водних розчинів біомолекул

Курси астрономії

 • Загальна астрометрія
 • Небесна механіка
 • Загальна астрофізика
 • Прилади та методи
  астрофізики, радіоастрономія
 • Багатокольорова фотометрія
 • Астропрактикум
 • Фізичні змінні зорі та подвійні зорі
 • Теоретична астрофізика і МГД
 • Зоряна астрономія
 • Фізика міжзоряного середовища
 • Динаміка Сонячної системи
 • Позагалактична астрономія
 • Ядерна астрофізика
 • Теорія подібностей
 • Кратні зоряні і планетні системи

Напрямки наукових досліджень кафедри

 • Астрофізика
 • Радіоастрономія
 • Колективний перенос у рідинах і розчинах
 • Ізоморфізм критичних явищ
 • Статистична теорія систем із сильними водневими зв’язками
 • Властивості води та проблеми гідратації
 • Молекулярне розсіяння світла в околі критичної точки
 • Оптичні та діелектричні властивості дисперсних систем
 • Теорія твердого тіла та низько-вимірних структур
 • Квантова теорія розсіяння
 • Багатовимірні класичні і квантові космологічні моделі
 • Частинко-подібні моделі в теорії гравітації Ейнштейна
 • Динамічнї фазові переходи у багаточастинкових неголономних системах
 • Мікроскопічна теорія надпровідності
Реквизиты:
Кафедра теоретичної фізики та астрономії,
Одеський національный університет
імені І.І. Мечникова,
вул. Дворянська 2,
Одеса, 65026, Україна
тел. +38 (048) 731-75-56
Офіційний сайт кафедри: http://theorphys.onu.edu.ua 
Офіційний e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.